Monthly Archives: March 2012

FUDCon APAC Kuala Lumpur 18-20th May 2012

Ngày 5/3/2012, Robyn Bergeron, Fedora Project Leader đã thay mặt Cộng đồng Fedora chính thức công bố, Hội nghị các nhà phát triển và người dùng Fedora (Fedora Users and Developers Conference – FUDCon) khu vực châu Á – Thái Bình … Continue reading

Posted in Announcements, Event, Fedora | Leave a comment