Sứ mệnh của dự án Fedora là tập hợp, dẫn dắt các tiến bộ của phần mềm và nội dung tự do nguồn mở trong một cộng đồng hợp tác, thông qua việc:
  • Không ngừng phấn đấu để luôn đi đầu

  • Không ngừng tìm tòi, sáng tạo, vươn lên và truyền bá phần mềm và nội dung tự do

  • Chia sẻ thành công với toàn thể cộng đồng bằng những hành động hết sức cụ thể

  •  
Để đạt được điều này, chúng tôi cùng nhau làm việc dựa trên bốn nền tảng cơ bản:
  • Freedom

  • Friends

  • Features

  • First

Tham khảo thêm về dự án Fedora tại: http://fedoraproject.org/en/about-fedora

hãy liên lạc ngay với chúng tôi để cùng đóng góp xây dựng cộng đồng phần mềm tự do nguồn mở nói chung cũng như Linux và Fedora nói riêng ngày càng lớn mạnh!