gimp icon

Tự học GIMP

 11:08 27/04/2014

Bạn có thể tìm được rất nhiều tài liệu về GIMP trên Internet bằng từ khóa “GIMP Tutorial”, đa số các bài viết đều rất dễ hiểu, và có cả video hướng dẫn. Kể cả bạn chưa giỏi Tiếng Anh thì cũng không khó khăn để hiểu và thực hiện theo những hướng dẫn này. Dưới đây là những tài liệu gi